Persona 5 công bố phiên bản game di động

Persona 5 công bố phiên bản game di động

0
Được xem là phiên bản thành công nhất của dòng game Persona , Persona 5 tiếp tục nối dài các hậu bản "ăn theo" với dự án di động Code Name: X.