DOJ đánh giá mức độ nghiêm trọng của tấn công ransomware là nguy hiểm  /// Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ xem tấn công ramsomware như khủng bố

10:00 05/06/2021 0

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa nâng cao ưu tiên xử lý các cuộc tấn công bằng hình thức mã độc tống tiền (ransomware), có mức độ tương tự như cuộc tấn công khủng bố sau sự vụ Colonial Pipeline bị hack.