công bằng cho trường ngoài công lập

Công bằng cho trường ngoài công lập - Kỳ 4: Chưa tạo được uy tín

Công bằng cho trường ngoài công lập - Kỳ 4: Chưa tạo được uy tín

Ngoài cơ chế và chính sách chưa hợp lý, chính hoạt động kém chất lượng cũng là nguyên nhân khiến trường ngoài công lập không phát triển được.

Top