Oculus Go được giảm giá còn 149 USD

0 Thanh Niên Online
Facebook vừa xác nhận họ đã giảm giá cho tai nghe VR độc lập Oculus Go, với mức giá khởi điểm 149 USD thay vì 199 USD trước đó và được áp dụng cho mọi quốc gia sản phẩm có sẵn.