công nghiệp quảng cáo

Cơ hội nào cho những người sáng tạo quảng cáo?

Cơ hội nào cho những người sáng tạo quảng cáo?

Khác với những sản phẩm có thể định hình một cách rõ ràng về mặt vật chất, các ý tưởng quảng cáo dù bị xâm phạm chất xám rất khó để có thể xác định được sự vi phạm. Do đó, việc bảo vệ cho các ý tưởng không bị “mượn tạm” đang trở thành bài toán khó cho giới Creative (những người làm sáng tạo).

Top