Công ty anh

Hàng ngàn doanh nghiệp Anh đang quay lưng với Trung Quốc

Hàng ngàn doanh nghiệp Anh đang quay lưng với Trung Quốc

Lãnh đạo một hiệp hội doanh nghiệp Anh cho biết hàng ngàn công ty của nước này đang cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vì những lo ngại về căng thẳng chính trị.

Top