Công ty chăn nuôi C.P

Người Thái nói gì về xây dựng thương hiệu nông sản Việt?

Người Thái nói gì về xây dựng thương hiệu nông sản Việt?

Có sản phẩm đồng dạng với Việt Nam nhưng Thái Lan xây dựng được nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng. Thậm chí khi đầu tư sang Việt Nam, nước mà nông nghiệp luôn là trụ cột của kinh tế, người Thái cũng thành công. Bí kíp của họ là gì?

Top