Công ty Cổ Phần NAHI

Hợp tác truyền thông

Hợp tác truyền thông

Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ Phần NAHI đã ký kết hợp tác thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về An Toàn giao thông nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông, văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi Thành phố.

Top