Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

Vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' Nanocovax chuẩn bị “cán đích”

2
Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng vắc xin Nanocovax của Công ty Nanogen chuẩn bị “cán đích”, rất nhiều kỳ vọng được đặt vào vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' đầu tiên khi cuộc chiến chống đại dịch này đang ngày càng cam go.
TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19

0
Công ty Nanogen có 30% vốn đầu tư nước ngoài, chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn kích cầu từ TP.HCM nên cần xem xét, vận dụng quy định để hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp sản xuất vắc xin Covid-19 trong nước.