Corporate Social Responsibility Day

Amway có mặt trong top 100 DN phát triển bền vững

Amway có mặt trong top 100 DN phát triển bền vững

Amway Việt Nam là một trong số ít các công ty tại Việt Nam có ngày trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR Day – Corporate Social Responsibility Day) hàng năm cho nhân viên.

Top