Cụ ông Sài Gòn: “Đeo khẩu trang là sự sống“

Cụ ông Sài Gòn: “Đeo khẩu trang là sự sống“

0
Ghi nhận trong ngày đầu TP.HCM phạt tiền nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân cho biết, chính sách này hoàn toàn đúng đắn, người dân đều sẵn sàng nghe theo.