CyberJutsu

Đầu tư đào tạo chuyên gia bảo mật CNTT tại Việt Nam

Đầu tư đào tạo chuyên gia bảo mật CNTT tại Việt Nam

Ngày 22.8.2022, tại TP.HCM, Công ty TNHH ECQ Global (“ECQ”), trụ sở Singapore chính thức ký kết đầu tư vào Công ty Cổ phần CyberJutsu (“CyberJutsu”) nhằm phát triển CyberJutsu trở thành một trong những công ty hàng đầu tại khu vực ASEAN và quốc tế ở lĩnh vực Đào tạo Bảo mật Công nghệ thông tin (CNTT).

Top