Đại học Công nghệ Swinburne

Cô gái với ước mơ chắp cánh cho phụ nữ yếu thế

Cô gái với ước mơ chắp cánh cho phụ nữ yếu thế

Có những con người sinh ra với bản năng cống hiến cho cộng đồng, luôn hành động vì lợi ích chung, hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn, và cô Đặng Thị Hương là một ví dụ.

Top