Đại học Công nghệ Sydney

Việt Nam có máy bay không người lái tìm kiếm cứu nạn do Úc chuyển giao

Việt Nam có máy bay không người lái tìm kiếm cứu nạn do Úc chuyển giao

Qua thử nghiệm thực tế, công nghệ tìm kiếm cứu nạn tích hợp vào máy bay không người lái do các nhà khoa học Úc phát triển có khả năng nhận diện chính xác 85% người bị nạn trong các sự cố, thiên tai.

Top