đại học thông minh

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông hướng đến đại học thông minh

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông hướng đến đại học thông minh

Sau khi được Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đầu tư trong thời gian gần đây, lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (MUT) đang thực hiện chiến lược phát triển có tính cách mạng nhằm đưa trường lên một vị thế mới.

Top