Đại học yếu kém

Hơn 50 trường đại học liên kết đào tạo không phép, sai quy định

Hơn 50 trường đại học liên kết đào tạo không phép, sai quy định

Theo Bộ GD-ĐT, sau khi rà soát, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo , Bộ này phát hiện hơn 50 trường đại học liên kết đào tạo mà không có hoặc không có đủ văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Top