Đại hội XI

'Cần khắc phục tư tưởng tổ chức hội là hội hè, ai làm cũng được'

'Cần khắc phục tư tưởng tổ chức hội là hội hè, ai làm cũng được'

Phát biểu tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam và các hội viên cần không ngừng rèn luyện để ngày càng phát triển, là chiến sĩ trên mặt trận truyền thông.

Top