Đăk Rơ Wa

Kon Tum: Phản đối việc xây dựng thủy điện ở làng du lịch

Kon Tum: Phản đối việc xây dựng thủy điện ở làng du lịch

Sở VH-TT-DL tỉnh và UBND TP. Kon Tum có ý kiến phản đối việc xây dựng thủy điện Đăk Bla 3 tại khu vực làng du lịch cộng đồng Kon K'tu.

Top