đảm bảo đủ điện cho miền Nam

Chủ động đảm bảo đủ điện cho miền Nam trong năm 2015

Chủ động đảm bảo đủ điện cho miền Nam trong năm 2015

Trải qua năm 2014 với nhiều khó khăn, thử thách, dự báo năm 2015, ngành điện miền Nam sẽ phải tiếp tục nỗ lực không ngừng mới đảm bảo cung cấp đủ điện cho 21 tỉnh, thành phía Nam.

Top