dan bao vay can bo

Nhiều cán bộ bị bao vây vì nhổ gần 3.000 cây keo tràm của dân

Nhiều cán bộ bị bao vây vì nhổ gần 3.000 cây keo tràm của dân

0
Dù chưa thông báo đầy đủ đến người dân nhưng chính quyền xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã huy động lực lượng đến nhổ bỏ gần 3.000 cây keo tràm. Phát hiện sự việc, người dân đã kéo lên bao vây yêu cầu giải thích nguyên nhân.