dan lang giu rung

Khi dân làng làm nghề… giữ rừng

Khi dân làng làm nghề… giữ rừng

0
Hình thức giao khoán bảo vệ rừng đã góp phần đáng kể vào nguồn thu nhập cho người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai. Từ đây, các vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng ngày càng hạn chế.