Dân tộc Do Thái - Đức tin dân tộc được chọn

Dân tộc Do Thái - Đức tin dân tộc được chọn

2
Từ một dân tộc vong quốc, sống lưu lạc hàng nghìn năm, chịu đựng nạn diệt chủng tàn bạo nhất lịch sử, dân tộc Do Thái đã tạo dựng nên một quốc gia độc lập, giàu có và phát triển vượt bậc trong thế giới hiện đại.