ĐĂNG ANH

Rộ mốt đăng ảnh thẻ
Công nghệ - Game

Rộ mốt đăng ảnh thẻ

Thay vì sử dụng những hình ảnh 'tuyệt vời ông mặt trời' làm ảnh đại diện cho các trang cá nhân thì giờ đây một bộ phận dân mạng lại sử dụng những ảnh thẻ “đơ như cây cơ”.

Top