Phiên khai mạc Đại hội lần thứ VII của đảng Cộng sản Cuba - Ảnh: AFP

Cuba đề xuất giới hạn tuổi lãnh đạo

07:39 18/04/2016 1

Đề xuất giới hạn tuổi lãnh đạo được Chủ tịch Raul Castro đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của đảng Cộng sản Cuba vừa được khai mạc vào tối 16.4.