Đặng Thị Thắm

Á khôi Nam bộ 2022: Đi làm công nhân 4 năm nuôi ước mộng thi sắc đẹp

Á khôi Nam bộ 2022: Đi làm công nhân 4 năm nuôi ước mộng thi sắc đẹp

Trước khi giành ngôi vị Á khôi Nam bộ 2022 , Đặng Thị Thắm từng có thời gian 4 năm đi làm công nhân cho một công ty thực phẩm ở Long An vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Top