Đặng Văn Trúc

Những tấm lòng vàng 12.10.2022

Những tấm lòng vàng 12.10.2022

Bạn đọc giúp Nguyễn Văn Hạ - Bình Thuận (nhân vật được đề cập trong bài viết Gia cảnh thương tâm của ngư dân Bình Thuận tử nạn ; trên Thanh Niên ngày 2.8.2022, tiếp theo):

Top