danh bai choi

Bài chòi đầu năm

Bài chòi đầu năm

0
Ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ già chí trẻ, ai cũng thuộc câu này: “Rủ nhau đi đánh bài chòi/Để cho con khóc đến lòi rún ra”. Bài chòi là bài gì mà mê đến nỗi quên cả con nhỏ, để nó khóc đến lòi cả rốn vậy?
/form>