đào xác

Kỳ dị lễ hội quật mồ, tắm xác ở Indonesia

Kỳ dị lễ hội quật mồ, tắm xác ở Indonesia

(TNO) Tại một ngôi làng ở Indonesia, người quá cố hằng năm được đào lên, cho tắm rửa và mặc quần áo mới.

Top