Chùa Thiên Mụ, Huế /// Ảnh: Bùi Ngọc Long

Đất và người miền Trung

6
Tôi sinh ra, lớn lên trên dải đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều. Ba má tôi, những người nông dân quen với mùi bùn đất dãi dầu…