Cứu lấy bệnh nhân

Cứu lấy bệnh nhân

06:04 17/06/2022 9

Tôi biết 2 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, một bệnh nhân (BN) được chỉ định mổ do ung thư thực quản.