Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thanh tra

0 Thanh Niên

Ngày 16.1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thanh tra

 Phó thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, ghi nhận sự nỗ lực, biểu dương những kết quả công tác năm 2017 của ngành thanh tra.

Trong thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra tập trung triển khai công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án, luật được giao chủ trì soạn thảo; đồng thời, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để khắc phục sơ hở trong công tác quản lý.

Ngành thanh tra triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, trong thực thi pháp luật; đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; tập trung khắc phục việc chậm ban hành kết luận thanh tra, xử lý các vi phạm thông qua thanh tra…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm