de tai xuat sac

39 đề tài xuất sắc Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ

39 đề tài xuất sắc Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ

0
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) xét chọn 39 đề tài khoa học xuất sắc Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ năm 2014.