den mau dong dang

Lạng Sơn: Ăn xin, đổi tiền lẻ bủa vây đền chùa

Lạng Sơn: Ăn xin, đổi tiền lẻ bủa vây đền chùa

0
Hàng loạt đền, chùa lớn ở Lạng Sơn như đền Công Đồng Bắc Lệ (H. Hữu Lũng), Chầu Lục (H. Hữu Lũng) hay đền Mẫu Đồng Đăng (H. Cao Lộc)... đội quân ăn xin, đổi tiền lẻ bủa vây ngay từ lối vào, khiến hình ảnh lễ hội trở nên xấu xí, phản cảm trong mắt du khách.