Đến năm 2025 Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

0
Nghị quyết số 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
Nghị quyết số 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV  /// Ảnh: Ngọc Thắng
Nghị quyết số 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV
Ảnh: Ngọc Thắng

 Trong chỉ tiêu cụ thể, Nghị quyết của Quốc hội đặt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP...

Quốc hội cũng quyết nghị, trong giai đoạn 5 năm tới, cần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 5 năm tới, nhiệm vụ đầu tiên được Quốc hội đặt ra là tập trung thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Quốc hội yêu cầu, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ; khẩn trương triển khai chiến lược vắc xin toàn diện, hiệu quả, tổ chức chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho nhân dân; phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả.

Quốc hội cũng yêu cầu, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP.HCM

Bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP.HCM

Sáng 19.10, tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP.HCM là Giám đốc Sở Y tế, Sở GD-ĐT và Chánh văn phòng UBND TP.HCM.