ĐH Đoàn lần X

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10: Sức sống và sự lan tỏa

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10: Sức sống và sự lan tỏa

Sáng 12.12, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 đã khai mạc với sự tham dự của 999 đại biểu thanh niên và 250 khách mời là đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện các bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể T.Ư.

Top