Đi bộ Lawrence S. Ting

Đi bộ Lawrence S. Ting: Những bước chân chia sẻ

Đi bộ Lawrence S. Ting: Những bước chân chia sẻ

Có thể nói, 12 năm không phải là một chặng đường quá dài nhưng đủ để khẳng định những “bước chân thiện nguyện” của Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting (đi bộ Lawrence S. Ting) đã được công chúng quan tâm, chia sẻ.

Top