Địa lý Việt Nam

'Chuyện người Việt kể' và giấc mơ lan tỏa niềm vui từ tri thức của Phạm Vĩnh Lộc

'Chuyện người Việt kể' và giấc mơ lan tỏa niềm vui từ tri thức của Phạm Vĩnh Lộc

Sau thời gian ấp ủ và gầy dựng, tạp chí điện tử với giấc mơ lan tỏa niềm vui từ tri thức - Vietales.vn (Chuyện người Việt kể) do nhà nghiên cứu lịch sử độc lập 9X Phạm Vĩnh Lộc sáng lập vừa ra mắt.

Top