Mở dịch vụ homestay ở Mỹ Sơn

Mở dịch vụ homestay ở Mỹ Sơn

0
Ngày 21.2, ông Nguyễn Công Hường, Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, cho biết lần đầu tiên dịch vụ lưu trú tại nhà dân (homestay) ở khu di tích Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam - sẽ chính thức khai trương vào tháng 3 tới.