Nhận xét từ chuyên gia về Dịch vụ Ngôn ngữ ký hiệu của Samsung

Nhận xét từ chuyên gia về Dịch vụ Ngôn ngữ ký hiệu của Samsung

16:00 23/12/2021 0

Với mục tiêu không ngừng kiến tạo giá trị tốt đẹp cho sự phát triển xã hội của Việt Nam, Samsung tạo ra sự ngạc nhiên cho giới chuyên gia và khách hàng khi ứng dụng Dịch vụ phiên dịch hỗ trợ cộng đồng người điếc/nghe kém.

Đây là doanh nghiệp công nghệ tiên phong tại nước ta đưa phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu vào hệ thống chăm sóc khách hàng.