Điện ảnh trước rào cản kiểm duyệt

Điện ảnh trước rào cản kiểm duyệt - Kỳ 5: “Luật như thế nên phải tuân thủ thôi”

Điện ảnh trước rào cản kiểm duyệt - Kỳ 5: “Luật như thế nên phải tuân thủ thôi”

Quanh chuyện kiểm duyệt phim tại VN, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát (ảnh), Phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh VN, Phó chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia, có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên.

Top