Kiểm tra giám sát mua bán điện

Kiểm tra giám sát mua bán điện

0
Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa thực hiện kiểm tra giám sát mua bán điện tại Điện lực Nghĩa Hành.