Nâng độ cao dây dẫn lưới điện Trà Bồng

Nâng độ cao dây dẫn lưới điện Trà Bồng

0
Ngày 29.3, Điện lực Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã thực hiện công tác nâng độ cao dây dẫn và thay dây dẫn trần bằng đây dẫn bọc tại khoảng cột 167-168/XT 471/T11 khu vực Trà Bồng (ảnh).
Triển khai thí nghiệm định kỳ khu vực Trà Bồng

Triển khai thí nghiệm định kỳ khu vực Trà Bồng

0
Từ tháng 2.2020, Điện lực Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi tổ chức thí nghiệm định kỳ các máy biến áp vận hành trên 15 năm (ảnh).