Nâng độ cao dây dẫn lưới điện Trà Bồng

Nâng độ cao dây dẫn lưới điện Trà Bồng

0
Ngày 29.3, Điện lực Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã thực hiện công tác nâng độ cao dây dẫn và thay dây dẫn trần bằng đây dẫn bọc tại khoảng cột 167-168/XT 471/T11 khu vực Trà Bồng (ảnh).