Điều Khiển Xe Gắn Máy

Tránh xe máy băng ngang đường, xe container lao vào quán nước

Tránh xe máy băng ngang đường, xe container lao vào quán nước

Tránh xe gắn máy băng qua đường, tài xế xe container cố bẻ tay lái về phía bên phải thì xe lao vào quán nước bên đường.

Top