điều trị rụng tóc

Ứng viên tổng thống sáng giá của Hàn Quốc muốn quyền lợi cho người bị rụng tóc

Ứng viên tổng thống sáng giá của Hàn Quốc muốn quyền lợi cho người bị rụng tóc

Ông Lee Jae-myung, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc , đã thổi bùng cuộc tranh luận dữ dội tại nước này với đề xuất bảo hiểm y tế cần chi trả cho việc điều trị rụng tóc của người dân.

Top