Đình bản báo Pháp luật Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam online bị đình bản 3 tháng, phạt 325 triệu

Báo Pháp luật Việt Nam online bị đình bản 3 tháng, phạt 325 triệu

Thanh tra Bộ TT-TT đã ra quyết định xử phạt hành chính 325 triệu đồng với Báo Pháp luật Việt Nam , đồng thời đình bản 3 tháng với Báo Pháp luật Việt Nam điện tử .

Top