Đỗ Minh Cường

Số hóa các công trình điện

Số hóa các công trình điện

Không chỉ chuyển đổi số trong các dịch vụ khách hàng, tại nhiều đơn vị tư vấn, thi công của ngành điện, trí tuệ nhân tạo cũng được dùng rất phổ biến để nâng hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và quản lý công trình.

Top