Đô thị loại 4

Trảng Bom lên đô thị loại 4 bất động sản hưởng lợi gì?

Trảng Bom lên đô thị loại 4 bất động sản hưởng lợi gì?

Nhiều nhà đầu tư đang nhắm đến thị trường Trảng Bom với tiềm năng gia tăng giá trị cao sau thông tin địa phương này đủ tiêu chuẩn trở thành đô thị loại 4.

Top