Doanh nghiệp EU

Thiết lập tiêu chuẩn công nghệ của Trung Quốc gây lo ngại

Thiết lập tiêu chuẩn công nghệ của Trung Quốc gây lo ngại

“Cách tiếp cận lấy nhà nước làm trung tâm” của Trung Quốc đối với việc thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ đang khiến các công ty thuộc Liên minh châu Âu (EU) lo lắng.

Top