'Giải cứu' gói hỗ trợ

'Giải cứu' gói hỗ trợ

04:28 14/06/2022 0

Chờ mãi gói hỗ trợ 2% lãi suất trị giá 40.000 tỉ đồng mới được triển khai cho các đối tượng ưu tiên thì cũng là lúc mà room tín dụng của hầu hết các ngân hàng đã hết.