Các doanh nghiệp kỳ vọng nhiều vào đột phá cải cách hành chính từ Nghị định 01/2021  /// ẢNH: NGUYÊN NGA

Loại bỏ doanh nghiệp 'đi đêm', doanh nghiệp 'ma'

0
Nghị định đầu tiên số 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp được Chính phủ ban hành được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong cải cách và đặc biệt loại bỏ tình trạng doanh nghiệp “đi đêm”, doanh nghiệp “ma”...
Cải thiện môi trường kinh doanh là vấn đề được ưu tiên /// ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả

0
Chính phủ đã giao VCCI tiếp tục thực hiện việc đánh giá độc lập và công bố Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02, kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh...
An Giang: ‘Bến đỗ’ của nhiều doanh nghiệp lớn

An Giang: ‘Bến đỗ’ của nhiều doanh nghiệp lớn

1
An Giang đã có nhiều khởi sắc trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Trong 11 tháng của năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng tỉnh đã thu hút 47 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 10.000 tỉ đồng.
Động lực cho TP.Thủ Đức

Động lực cho TP.Thủ Đức

6
Việc ra đời của TP.Thủ Đức là một dấu ấn mới trên định hướng phát triển của TP.HCM. Trong đó, doanh nghiệp vừa là tác nhân bị tác động, vừa là đối tác với chính quyền TP.HCM trong việc xây dựng TP.Thủ Đức.