Doanh nhân nhân ái

Hoa hậu Lê Đỗ Minh Thảo nhận vinh danh 'Doanh nhân nhân ái Vì cộng đồng 2020'

Hoa hậu Lê Đỗ Minh Thảo nhận vinh danh 'Doanh nhân nhân ái Vì cộng đồng 2020'

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội Việt Nam, tạp chí Nghề Nghiệp Cuộc Sống đã đề cử, bình chọn Hoa hậu doanh nhân quốc tế 2018 - Lê Đỗ Minh Thảo là Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2020.

Top